Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | May 4, 2019


Samurai-Shodown_2019_05-04-19_001
Samurai-Shodown_2019_05-04-19_002
Samurai-Shodown_2019_05-04-19_003
Samurai-Shodown_2019_05-04-19_004