Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | March 25, 2020 | Samurai-Shodown_2020_03-25-20_001