Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | March 25, 2019 | Samurai-Shodown_2019_03-25-19_005