Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | June 25, 2019


Samurai-Shodown_2019_06-25-19_001
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_002
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_003
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_004
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_005
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_006
Samurai-Shodown_2019_06-25-19_007