Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | January 26, 2020 | Samurai-Shodown_2020_01-26-20_001