Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | December 15, 2019 | Samurai-Shodown_2019_12-15-19_001