Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | August 28, 2019 | Samurai-Shodown_2019_08-28-19_019