Gematsu | Screenshots | Sakura Wars | February 13, 2020


Sakura-Wars_2020_02-13-20_001
Sakura-Wars_2020_02-13-20_002
Sakura-Wars_2020_02-13-20_003
Sakura-Wars_2020_02-13-20_004
Sakura-Wars_2020_02-13-20_005
Sakura-Wars_2020_02-13-20_006
Sakura-Wars_2020_02-13-20_007
Sakura-Wars_2020_02-13-20_008