Gematsu | Screenshots | regalia-royal-edition | March 28, 2018 | Regalia-Royal-Edition_2018_03-28-18_003