Gematsu | Screenshots | Puyo Puyo Tetris 2 | October 21, 2020


Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_001
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_002
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_003
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_004
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_005
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_006
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_007
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_008
Puyo-Puyo-Tetris-2_2020_10-21-20_009