Gematsu | Screenshots | Persona 5 Strikers | November 26, 2019


Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_001
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_002
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_003
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_004
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_005
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_006
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_007
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_008
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_009
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_010
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_011
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_012
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_013
Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_11-26-19_014