Gematsu | Screenshots | Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers | April 25, 2019 | Persona-5-Scramble-The-Phantom-Strikers_2019_04-25-19_001