Gematsu | Screenshots | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered | June 11, 2019 | Ni-no-Kuni-Wrath-of-the-White-Witch-Remastered_2019_06-11-19_001