Gematsu | Screenshots | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2

October 11, 2010

October 11, 2010

10/11/2010
October 5, 2010

October 5, 2010

10/05/2010
August 18, 2010

August 18, 2010

08/18/2010
July 22, 2010

July 22, 2010

07/22/2010
July 1, 2010

July 1, 2010

07/01/2010
May 24, 2010

May 24, 2010

05/25/2010
February 23, 2010

February 23, 2010

05/24/2010
May 23, 2010

May 23, 2010

05/23/2010
April 19, 2010

April 19, 2010

04/19/2010
February 4, 2010

February 4, 2010

02/04/2010