Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn | October 9, 2019 | Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_10-09-19_003