Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn | July 29, 2020 | Metal-Max-Xeno-Reborn_2020_07-29-20_001