Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn | July 29, 2020