Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn | July 15, 2020