Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn | December 26, 2019


Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_001
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_002
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_003
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_004
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_005
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_006
1205_loveRkiss_PS4_Cover
1216_MMXR_switch_Cover_01
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_009
1213_mmxr_PS4_DLC
1210_LoveRkiss_switch_DLC_GEO
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_012
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_013
Metal-Max-Xeno-Reborn_2019_12-26-19_014