Gematsu | Screenshots | Metal Max Xeno: Reborn 2 | October 9, 2019 | Metal-Max-Xeno-Reborn-2_2019_10-09-19_002