Gematsu | Screenshots | macross-30-ginga-o-tsunagu-utagoe | January 8, 2013 | Macross-30-Ginga-o-Tsunagu-Utagoe_2012_2013_01-08-13_003