Gematsu | Screenshots | legasista | November 25, 2011 | Meikyuu-Touro-Legasista_2011_11-25-11_001