Gematsu | Screenshots | Gran Turismo 5 | March 22, 2010


Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_01
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_02
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_03
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_04
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_05
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_06
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_07
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_08
Gran-Turismo-5_2010_03-22-10_09