Gematsu | Screenshots | Fuuraiki 4 | April 2, 2021