Gematsu | Screenshots | Final Fantasy VII Remake | December 5, 2015 | Final-Fantasy-VII-Remake_2015_12-05-15_001