Gematsu | Screenshots | Final Fantasy Type-0 | September 9, 2011


Final-Fantasy-Type-0_2011_09-09-11_001
Final-Fantasy-Type-0_2011_09-09-11_002
Final-Fantasy-Type-0_2011_09-09-11_003
Final-Fantasy-Type-0_2011_09-09-11_004