Gematsu | Screenshots | dengeki-bunko-fighting-climax | October 6, 2014 | Dengeki-Bunko-Fighting-Climax_2014_10-06-14_005