Gematsu | Screenshots | dengeki-bunko-fighting-climax | October 30, 2014 | Dengeki-Bunko-Fighting-Climax_2014_10-30-14_007