Gematsu | Screenshots | dengeki-bunko-fighting-climax | August 6, 2014 | Dengeki-Bunko-Fighting-Climax_2014_08-06-14_003