Gematsu | Screenshots | Akai Katana | April 25, 2012