Gematsu | Screenshots | Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | April 26, 2018 | Adventure-Time-Pirates-of-the-Enchiridion_2018_04-26-18_002